Een zwerfafvalproject voor brugklassers

 

Het project TRASHBASH komt voort uit de probleemstelling dat er veel zwerfafval is op en rond de schoolpleinen en langs de zogeheten “snoeproute”. Het doel van TRASHBASH is het creëren van bewustwording onder brugklassers van hun gedrag en het aanzetten tot gedragsverandering ten aanzien van het omgaan met en voorkomen van zwerfafval.

 

De activiteit

De TRASHBASH is een interactieve spelshow en kennisquiz rondom het thema zwerfafval, onder leiding van de Afvalbutlers. Het wordt per klas gespeeld en bestaat uit kennisvragen en discussievragen. Er is ook een actieve spelronde. De TRASHBASH duurt 45 à 50 minuten en vindt plaats in en rond een Theaterwagen, die geplaatst wordt op het schoolplein of een andere plek in de omgeving van de school. De Theaterwagen is geschikt voor tenminste 30 brugklassers en een docent. In de wagen vindt de kennisronde plaats, met elektronische quizapparatuur. De actieve spelronde is in de openlucht naast of in de buurt van de Theaterwagen. Middels een scoresysteem kan de schoolwinnaar bekend gemaakt worden, eventueel ook via een mediakanaal van de school.

 

Tijdspad

 

Stap 1.

Er wordt op school aan alle brugklassen tegelijk een korte film getoond in aanwezigheid van de Afvalbutlers. Dit kan bijv. aan het begin of einde van een schoolpauze. In de film wordt ingegaan op het probleem van zwerfafval en de eigen verantwoordelijkheid van iedereen. De Afvalbutlers vertellen de uitdaging aan te willen gaan en er op de betreffende school iets aan te gaan doen, samen met de brugklassers. De film is daarmee de officiële start van de TRASHBASH.

 

Stap2.

Eén week voorafgaand aan stap 3 komen de Afvalbutlers onaangekondigd daadwerkelijk zwerfafval rapen en verzamelen bij elke school en snoeproute. Het verzamelde afval wordt in een zuil van plexiglas op het schoolplein geplaatst. Daar wordt het gewogen en gemeten. De Afvalbutlers archiveren de uitkomst en leggen dit ook vast op een aantal foto’s of korte smartphone-filmpjes.

 

Stap 3.

De Afvalbutlers komen met de Theaterwagen naar de school om de spelshow/kennisquiz TRASHBASH met de leerlingen te doen.

 

Stap 4.

Twee weken na de TRASHBASH gaan de Afvalbutlers wederom onaangekondigd, op dezelfde plaats en hetzelfde moment in de week, zwerfafval rapen en verzamelen. Dit wordt opnieuw gewogen en gemeten en vastgelegd. Het resultaat van stap 2 en 4 is van invloed op de eindscore van een school.

 

Stap 5.

Aan het eind van een schooljaar is een winnende school aan te wijzen. Via mediakanalen van de scholen wordt een filmpje vertoond met de einduitslag. De wisseltrofee ‘De vergulde blikvanger’ wordt uitgereikt aan de beste klas van de winnende school.

 

Kosten, planning en deelname

Het TRASHBASH project kan bekostigd worden vanuit het Afvalfonds. Dit is een fonds dat ter beschikking wordt gesteld aan elke gemeente in Nederland. Het project is daarmee kosteloos voor de deelnemende scholen. Graag nemen de Afvalbutlers contact op met uw gemeente om de mogelijkheden te bespreken.

Van de scholen wordt verwacht dat zij hun medewerking verlenen in het maken van een goede planning, het aanwijzen van één contactpersoon per school, het beschikbaar stellen van een ruimte om een Theaterwagen te plaatsen (met 1 stroomaansluiting 16A-230V) en de buitenactiviteiten daar omheen te kunnen uitvoeren.

 

Voor verdere informatie of mogelijke deelname kunt u contact opnemen via e-mailadres info@afvalbutlers.nl .